gruaja e divorcuar përjashtohet nga pjesa e shtëpisë – Stop