fëmijët në Babruu-Fushë në mes të katër rrugëve – Stop