familja e varfër nga Delvina zhvendoset në Fier – Stop