ekonomisti i firmës ngatërron dokumentet për lejen e lindjes