Edlira Brahimajt i ndryshojnë gjeneralitetet. – Stop