bllofi i ekonomistit për pagën e kujdestares – Stop