apel për ndihmë për dajlin e vogël me tumor – Stop