15 mijë lekë një pjesë këmbimi në pikën e grumbullimit – Stop