Stop-Vlore, vendimi i gjykates sorollat te moshuaren per pronen. (06.03.2019)

Shefikate Zahaj, një e moshuar nga Vlora, i është drejtuar emisionit “Stop” , pasi nuk mundet të regjistrojë në hipotekë pronën e saj.Ajo ka fituar tokën me gjyq e tani po has pengesa në hipotekë.Gazetarja e “Stop” i drejtoret zyrës së hipotekës dhe juristi, Andi Haxhiaj,shpjegon, se ka një mospërputhje grafike mes 2 akteve të eskpertimit, që ka bërë gjykata. Njëri nga vendimet e jep tokën 262 metra, ndërsa tjetri 250 metra. Rruga e vetme, sipas juristit, është sërish gjykata.

Të Fundit