Stop – -Shkolla “Mark Lula”, Shkodër, të presim ujin me kova e mjete rrethanore, se në klasa është si të jesh jashtë…?!

Të Fundit