Mua më ka peshuar një popull, ti hyre në parlament nga vrima! – Stop