zyrtarët shqiptarë favorizuan firmën DH Albania – Stop