zhdukja e kartelës mjekësore mban peng hetimin – Stop