vonohet përgjigja e tamponit operohet me covid. – Stop