vjedhja e supermarketit në zonën e Misto Mames – Stop