video e mashtrueses nga Vlora duke numëruar lekët në makinë – Stop