veteranët ngrenë lart figurën e Enver Hoxhës – Stop