vështirësitë e pacientëve të hemodializës në kohën e koronës – Stop