urdhri i stomatologut detyron dentisten të përfundojë dhëmbët. – Stop