tregtarët e makinave pajisen me targa prove. – Stop