tenderi i dyshimtë i fondit shqiptar të zhvillimit. – Stop