të martuar prej 23 vjetësh nuk kanë akt martese – Stop