studentët e farmacisë nuk japin provimin e shtetit – Stop