Stop zgjidh problemin e të moshuarit nga Durrësit – Stop