Stop zgjidh problemin e qytetarit që nuk merr paratë – Stop