Stop zgjidh problemin e kempit për gruan me nanizëm. – Stop