Stop zgjidh problemin e kamionit të shtetasit nga Kosova. – Stop