Stop zgjidh problemin e banorëve të Durrësit. – Stop