Stop zgjidh gjobën e shoferit të Speed taxi. – Stop