Stop kthen në shkollë nxënësin me aftësi të kufizuara – Stop