Stop gjen qenin e humbur të operacionit të shpëtimit. – Stop