Stop e Fundjavë ndryshe bëjnë apel për Melek një vjec Kreshnik Farija – Stop