Stop dhe Fundjavë ndryshe nisin në Turqi 4 vjecarin e paralizuar. – Stop