Stop anullon projektin e gurores në Fierzë. – Stop