si e përkufizojnë shtetin qytetarët shqiptarë – Stop