si bëhet ndërhyrja në sy në spitalin francez – Stop