shqiptari në Gjermani nuk lidhet dot me ambasadën. – Stop