shqiptarët konsumatorët më të mëdhenj të fasuleve – Stop