shqiptarët dhe francezët për cmimin e naftës – Stop