shpërndarja e dhuaratave për festat e fundvitit. – Stop