shkrimi i drejtoreshës së Aleancës gjinore për zhvillim. – Stop