shkon të japë dëshmi nga Tropoja në Gjykatën e Shkodrës – Stop