shkon për të marrë overdraft rezulton debitor në bankë – Stop