shkolla përjashton nxënësin me aftësi të kufizuara – Stop