sherri i kryeinfermierit të poliklinikës Vlorë – Stop