shërbimi social Shkodër në shtëpinë e vajzës së sëmurë. – Stop