reagimi i ministrit të drejtësisë për noteren – Stop