Rama për plehrat që kanë punësuar 3200 punonjës – Stop