qytetarin e lenë pa pastuar në spitalin e Korcës – Stop