qytetari nu lejohet të shesë libra në Durrës – Stop